Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘gudsbilder’

Detta är ett gästinlägg av Johan Winbo

Inledning

Jonas Gardell utkom 2003 med en bok som heter ”Om Gud”. Denna bok skulle klargöra hur Gud kunde både vara ond och god i Gamla Testamentet. Boken handlar dock snarare om Gardells olika gudsbilder än om Gud. När man läser Gardells bok inser man ganska snart att den har gnostiska och marcionitiska influenser. Den röda tråden genom hela boken är synkretism av de stora religionerna och tankar hämtade speciellt från österlandet, såsom babylonisk astrologi, persisk dualism, orientalisk mystik etc. Gardell plockar ihop sin bild av Gud på ett sätt som passar hans teologi bäst, vilket var väldigt vanligt under 100-talet efter Kristus. Gnosticismen förnekar den mänskliga sidan av Jesus och hävdar att Kristi mänskliga kropp bara var en illusion. Jesu död menas heller inte kan ha inträffat. Marcion påstår följande om judarnas Gud; han älskar krig, gör ont och är oförutsägbar med straff. Han fortsätter med att säga att Jesus kom från Fadern som är över-Guden som gjorde världen. Marcionism är inte detsamma som gnosticism även om dessa två ofta blandas ihop. Men det skall tilläggas att Marcion använde mycket av gnostiskt tankemönster i sin teologi. Marcion trodde grundläggande att den gud som regerar över denna värld är samme gud som vi ser i det Gamla Testamentet. Men det finns en annan gud som är över den onde guden och denna gud kännetecknas av kärlek. Denna gud kallas ”den okände guden”. Han relaterar inte till den här världen och därför är han okänd och går inte att lära känna. Marcion accepterade de Paulinska breven som, enligt honom, inte hade det Gamla Testamentets budskap samt vissa delar av Lukas evangelium. Marcion trodde att han kom med ett budskap av nåd som utmanade den lagiska kyrkan som han upplevde det.

Om Gud

Med den bakgrund som har beskrivits i inledningen så ska vi nu se hur Gardell använder sig av dessa tankar i sin bok “Om Gud”. Gardell inleder boken med att berätta att Gud inte älskade honom utan givna vilkor; det var den guden han presenterades för i kyrkan vilket han tycker är en helt felaktig bild av Gud. Han fortsätter med att säga att Gud finns hos alla, och att alla har sitt namn skrivet i Guds händer. Detta är hämtat från humanism och gnosticism; det finns något gott i varje människa, något gudomlig gott nedlagt hos var och en. Den syndiga naturen och att människan är född i synd förnekas helt och fullt av Gardell. Han fortsätter med att berätta att Bibelns personer inte känner till varandra; alla har en egen personlig bild av Gud. Det är lite temat av inledningen av boken, att vi alla har en bild av Gud och att det gäller att få tag på den rätta bilden. Detta är något som Erlandsson bekräftar i sin bok “Gardell’s Gud, Da Vinci Koden och Bibeln”. Han menar att Gardell hämtar sina tankar från människor som ser Gud som en tankeprodukt, en kombination av olika gudsbilder från olika tider och miljöer. Gardells bok handlar därför inte om Gud utan mer om hur Gud blir Gud. Erlandsson förklarar att Gud inte är människogjord utan att han är Herren. “Gardell radar upp en rad påståenden som inte kan styrkas med de textvittnesbörd som föreligger… människan ges myndighet att välja och vraka, att upphöja det som passar henne och kalla det för Gud.”

Gud uppenbarade sig för Abraham som Guden som väljer människan till sin. Han ställde inga moraliska eller etiska krav, utan den etiska Guden kom med Mose som distanserat sig till människan, enligt Gardell. El är Abrahams Gud, den mäktigaste av alla gudar. Sen kom guden vid Sinai som enligt Gardell framträdde som en krigsgud söder om Palestina; han gick som en molnstod om dagen och en eldstod om natten. Jahve kallas denna nya gudom enligt Gardell. Efter denna händelse gick inte gemenskapen med Gud att rädda, för nu kom Jahve som krävde fullständig lydnad och helighet. Denna Gud kan inte Gardell få ihop med sin Gud som är kärlek. Jahveh är för honom en blodtörstig gud som vill ha blodspill och mördande, främst då genom Josua när israeliterna intog landet. Att Israels folk tillber tjuren, när de väntar på Mose, ser Gardell som att judarna återvände till sin gamla gud El. Gud tar mänsklig gestalt när han besöker Abraham; han äter och dricker och umgås med Abraham och Sara, och det är tecknet på en kärleksfull gud enligt Gardell. Jahve går det bara att hålla sig på avstånd från. Edsinger anser att det grundläggande problemet med Gardell’s teologi är att han dömer ut alla domstexter ur GT, för i och med det dömer han ut vikten av omvändelse. Han tar därför syndarens parti mot Gud.

Ett annat grovt påstående från Gardell är att “varje ord i Bibeln är inte Guds heliga ord”. Detta uttalande tar bort själva grunden för en kristen tro, nämligen att kunna lita på att det Gud säger i Bibeln är sant. Edsinger påpekar att när Gardell går igenom texter i GT så ställer han sig alltid frågan om det är av mänskligt, demoniskt eller gudomligt ursprung. Därför, med Gardells synsätt på Bibeln blir det omöjligt att lita på Bibeln som sann, för hur ska vi veta att det är Gud som faktiskt talar till oss när det lika gärna kan vara människors tankar om Gud eller rentav en demons? Gardell får därför även problem med Jesus. Han menar att Jesus utväljs till Guds son, snarare än att han föds till det. Jesus kan heller inte ha fötts av en jungfru. Dessa tankar är direkt hämtade från gnosticismen som förnekar jungfrufödelsen.

Gardell kan inte få ihop att Gud är rakt igenom god enligt Biblen. Som främsta exempel ger han krigen Josua utförde på Jahvehs befallningar. I och med att Gud inte är god rakt igenom drar Gardell följande slutsats: “satan är från början inte en person utan en egenskap hos Gud. Satan är inte en varelse utan en kraft som Gud har”. I GT hade gud kontroll över demonerna; nu när Jesus går som exorcist är demonerna under djävulens auktoritet. Jesus var trollkarl och exorcist. Jesus höll på med svart och vit magi. Jesus trodde att ett rike skulle upprättas på jorden, där hans anhängare skulle regera. Alla dessa påståenden finns inga som helst belägg för vare sig i Bibeln eller andra källor; de är bara tankar från Gardell med vilka han krampaktigt försöker få ihop den “onda sidan” av Gud.

Sammanfattning

Olof Edsinger lyfter fram tre grundläggande saker som Gardell faller på i sin teologi. För det första är Gud helig, vilket omnäms ca 600 ggr i Bibeln. Därför får Gardell problem med hur Gud handlar genom sitt folk Israel. För det andra är Gud genom heligheten unik – vi kan inte kontrollera honom. Gud är ibland svår att förstå; han gör saker annorlunda och vi människor som är fallna i synd ser inte alltid helheten. För det tredje existerar enligt Bibeln objektiv sanning. Allt detta får Gardell problem med i sin bok om Gud. Erlandsson visar också att på grund av att Gardell anser att dom och frälsning inte kan komma från samme Gud, måste vi enligt honom själva välja vägen som vi tror leder till Gud. Gardell väljer bort lagen, men när han gör det tar han ju samtidigt bort det glada budskapet som frälser syndare. Vad som är intressant med Gardell’s syn på Gud är att han fritt använder material från var som helst för att skapa den. Då inser man behovet av en konsensus-bekännelse från kyrkan genom alla tider. Detta lyfter Hasselgren fram i “Katolskt Magasin nr 2 2001” där den Niceanska trosbekännelsen citeras. Detta kan ses med bakgrund mot gnosticismen som växt sig stark då som nu, bl.a. genom Gardell. Därför citeras trosbekännelsen gång på gång i och genom kyrkan för att föhindra att nya läror antas. Det är detta som är utmaningen för framtiden; att på rätt sätt förvalta Guds ord genom traditionen som ett filter.

Litteraturhänvisningar

Bettenson, Henry. Documents of the Christian Church. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Brobryggarna. http://www.crossnet.se/kyrkor/brobyggarna/paradiset.html. 2008-03-04.
Edsinger, Olof. http://www.credoakademin.nu. 2008-03-25.
Erlandsson, Seth. Gardell’s Gud, Da Vinci Koden och Bibeln. Stockholm: XP Media, 2005.
Gardell, Jonas. http://www.jonasgardell.se 2008-03-04.
________. Om Gud. Stockholm: Norstedts, 2003.
Gonzalez, Justo L. A History of Christian Thought: From the Beginnings to the Council of
Chalcedon. Nashville: Abingdon Press, 1970.
Hasselgren, Maria. http://www.katolik.nu/html/km_gnost.htm. Kristendomen och gnosticismen. 2008-03-04.

Om Johan Winbo
Har tagit en BA in Theology, NT Major and OT Minor på Livets Ord University. Läser för närvaranade på Oral Roberts University till en MA, Church History and Theology, graduerar 2009.

Read Full Post »